Sundbro flygfält (ESKC)

Sundbro flygfält ligger norr om Uppsala och här finns Uppsala Flyg-
klubb (UFK) och även privata flygplan och hangarer.


Sundbro flygfält (ESKC). Bild Tony Edlind 2017


Uppsala Flygklubb; Cessna 172 Skyhawk SE-MBN och Cessna 172
Skyhawk SE-LTK utanför hangaren. Bild Tony Edlind  april 2017.


Uppsala Flygklubb; Cessna 152 SE-KUZ.  Bild Tony Edlind 2017


Uppsala Flygklubb Piper PA-28 181 Archer SE-ICL, 2017. Bild Tony
Edlind

På min flygsida "Flygplan på Sundbro flygfält genom åren"

http://tonypilot.webber.se/Flygplan-pa-Sundbro-flygfalt-Uppsala/


hittar du flygplan från tiden då flygaktiviteter startade ute på fältet.


Klubbens första motorplan 1946 var en 50 hk Taylor Craft BC-65
SE-APF 1946. Bild Uppsala-bild 1946.


Välkommen att kika på mina flygsidor!

TonyE