MFI9B  är ett av de flygplan som jag har inskrivet
i loggboken och det var en trevlig sejour som jag
fick möjlighet till samtidigt som jag gick på en
kurs i Västerås inför mitt projektarbete i Tanzania
1981-83.

Flygplanet ett svenskt  högvingat  flygplan som tillverk-
ades av Malmö Flygindustri  i början av 1960-talet.
Flygplanet var en utveckling av Björn Andreassons
amatörprojekt BA-7,som konstruerades och tillverkades
i USA under slutet av 50-talet. Modellen kom även att
licenstillverkas av den tyska flygtillverkaren Bölkow så-
som Bo 208.

1966 hyrde Försvarsmakten in tio MFI9B för flygutbild-
ning  MFI-9B av  tillverkaren för att  utvärdera ifall de
kunde ersätta Sk 50 för den grundläggande flygutbild-
ningen i Flygvapnet .  Flygplanen registrerades militärt
och gavs beteckningen Flygplan Fpl801.MFI-9B ansågs
dock vara för trång i kabinen för flyglärare och elev.
1967 återlämnades flygplanen till tillverkaren och Flyg-
vapnet valde istället Scottish Aviation Bulldog  Fpl 1)
som ersättare för Sk 50.

MFI 9B blev  känt när  den kände flygaren Carl-Gustaf
von Rosen som  tillsammans med några svenska piloter
smugglade in nio MFI 9B i civil målning och målades om
i en grönkulör och utrustas med franska Martra raketer
i Biafra.  Målet var att slå ut  Nigerias bomb- och jakt-
flyg som terroriserar civilbefolkningen  i Biafra.
Biafrakriget pågick under 1967-1970 och slutade med
nigeriansk seger och  att området återinförlivades med
Nigeria
.

Bilder är hämtade från nätet och om du som läser denna
blogg får gärna höra av dig så att jag kan kreditera dig
bilderna på sida!

Kom gärna tillbaks till min blogg!