Sundbro flygplats ligger 9 km nordnordväst om Uppsala
och var min hemmabas när jag hade flygcertifikat men
det händer ju ibland att jag åker dit för att kolla läget

Frekvenser:

Com.  ”Sundbro Radio   123.65 MHz

F16   "Uppsalatornet"    119.2   "

Svea Kontroll                   130.4

 

Nav:

Radialer till Sundbro

AROS                                  115.9           054

HAMMAR                          112.6       229

ARLANDA                           112.7       322

Sundbro flygplats 1976


Cessna C172 SE-GON               Piper PA-28 SE-FFI

Det här var flygplanen som jag i första hand flög med: Cessna
172 högvingat och Piper PA-28 180 Cherokee som är lågvingat.
Med ett högvingat flygplan är det betydligt lättare att landa enligt
mitt tycke eftersom man har bättre uppsikt på landningsstället
och det är ett mycket bra "buschflygplan" på smala grässtråk.


MFI 9B SE-EUM                         Piper PA-18 Supercub

Här är Här är två andra trevliga kärror; Malmö Flygindustri Junior
fick beteckningen MFI 9B och Piper PA-18 Supercub SE-CKY.
Cubben hade inga vingklaffar så det krävdes tålamod vid landning
i bland med vingglidning


2015 Uppsala flygklubbs nya klubbhus.

I nästa blogg kommer jag att berätta om Malmö Flygindustris
MFI 9B!