Sterling Airways Denmark

Time to continue to present charter companies in
Scandinavia

Hej! Nu fortsätter jag med att presentera olika charter-
flygbolag! Sterling Aiways

Sterling  Airways was  founded  by the legendary Ejlif
Krogager (known as the "Reverend" ) founder  of Tjae-
reborg Rejser in 1961. In the beginning, the company
operated two DC-6Bs from Swissair on a contract/sub-
charter for Transair Sweden. Soon after the set up of
the airline,  there were roamers that  Sterling Airways
was faceing economicalproblems and that Sud Aviation
was  going to  take over  the company and  look after
their  interests in Sterlings fleet of Caravelle aircrafts
until the problems were solved.

Sterling operatedCaravelles on charter flights into sun-
destinations during the 1970s and early 1980s but re-
placed these with Boeing 727-200s.

Fleet:
Aérospatiale
1 no Corvette SN601
Beech Craft
2 no King Air 65
Boeing
15 no B727-270Adv
6 no B757-200
Douglas
1 no DC-6
21 no DC-6B
3 no DC-8-60
Fokker
2 no Fokker F-27-500
Lochheed
1 no L-80, Electra
SUD Caravelle SE-210
13 no SE-210 VIR
9 no SE-201 10B3 2 no SE-210 10R

Sterling Airways was one of the leading charter comp-
anies with some 19 aircrafts but due to ecconomical
problems the  carrier was  adjudged  bankrupt in 1993.

Please come back soon!

MFI 9B en trevlig flygupplevelse.


MFI9B  är ett av de flygplan som jag har inskrivet
i loggboken och det var en trevlig sejour som jag
fick möjlighet till samtidigt som jag gick på en
kurs i Västerås inför mitt projektarbete i Tanzania
1981-83.

Flygplanet ett svenskt  högvingat  flygplan som tillverk-
ades av Malmö Flygindustri  i början av 1960-talet.
Flygplanet var en utveckling av Björn Andreassons
amatörprojekt BA-7,som konstruerades och tillverkades
i USA under slutet av 50-talet. Modellen kom även att
licenstillverkas av den tyska flygtillverkaren Bölkow så-
som Bo 208.

1966 hyrde Försvarsmakten in tio MFI9B för flygutbild-
ning  MFI-9B av  tillverkaren för att  utvärdera ifall de
kunde ersätta Sk 50 för den grundläggande flygutbild-
ningen i Flygvapnet .  Flygplanen registrerades militärt
och gavs beteckningen Flygplan Fpl801.MFI-9B ansågs
dock vara för trång i kabinen för flyglärare och elev.
1967 återlämnades flygplanen till tillverkaren och Flyg-
vapnet valde istället Scottish Aviation Bulldog  Fpl 1)
som ersättare för Sk 50.

MFI 9B blev  känt när  den kände flygaren Carl-Gustaf
von Rosen som  tillsammans med några svenska piloter
smugglade in nio MFI 9B i civil målning och målades om
i en grönkulör och utrustas med franska Martra raketer
i Biafra.  Målet var att slå ut  Nigerias bomb- och jakt-
flyg som terroriserar civilbefolkningen  i Biafra.
Biafrakriget pågick under 1967-1970 och slutade med
nigeriansk seger och  att området återinförlivades med
Nigeria
.

Bilder är hämtade från nätet och om du som läser denna
blogg får gärna höra av dig så att jag kan kreditera dig
bilderna på sida!

Kom gärna tillbaks till min blogg!


Sundbro flygplats och Uppsala Flygklubb

Sundbro flygplats ligger 9 km nordnordväst om Uppsala
och var min hemmabas när jag hade flygcertifikat men
det händer ju ibland att jag åker dit för att kolla läget

Frekvenser:

Com.  ”Sundbro Radio   123.65 MHz

F16   "Uppsalatornet"    119.2   "

Svea Kontroll                   130.4

 

Nav:

Radialer till Sundbro

AROS                                  115.9           054

HAMMAR                          112.6       229

ARLANDA                           112.7       322

Sundbro flygplats 1976


Cessna C172 SE-GON               Piper PA-28 SE-FFI

Det här var flygplanen som jag i första hand flög med: Cessna
172 högvingat och Piper PA-28 180 Cherokee som är lågvingat.
Med ett högvingat flygplan är det betydligt lättare att landa enligt
mitt tycke eftersom man har bättre uppsikt på landningsstället
och det är ett mycket bra "buschflygplan" på smala grässtråk.


MFI 9B SE-EUM                         Piper PA-18 Supercub

Här är Här är två andra trevliga kärror; Malmö Flygindustri Junior
fick beteckningen MFI 9B och Piper PA-18 Supercub SE-CKY.
Cubben hade inga vingklaffar så det krävdes tålamod vid landning
i bland med vingglidning


2015 Uppsala flygklubbs nya klubbhus.

I nästa blogg kommer jag att berätta om Malmö Flygindustris
MFI 9B!
Volans necessarium

Hej! Nu skall jag börja blogga om flyg - mitt stora intresse sedan 60-talet. Jag har under många år skapat hemsidor på nätet som följs av många likasinnade.

Som tonåring drömde jag om att bli pilot men det var svårare än jag trodde att bli antagen till  Krigsflygskolan som då var Försvarsmaktens flygskola förlagt till  F5 på Ljungbyheds flygplats i Skåne. Efter två försök med olika tester insåg jag att min dröm inte skulle uppfyllas.


Varför ger jag mig nu in på det här med att blogga. Jag har under åren som gått dokumenterat på nätet om diverse flygbolag från 1960-talets början. Jag har haft många glada tillrop om att ge ut en bok om dessa i första han gamla charterflygbolag från 60-talets början då det började bli möjligt för många att att "se världen" utan att det skulle kosta en förmögenhet. Vid den tiden var det solresor till Rimini och den adriatiska kusten på Italiens östsida, Mallorca och Kanarieöarna som lockade många turister.

Det fanns många lycksökare inom den nya möjligheten att starta charterflygbolag med begagnade flygplan. Jetåldern hade precis börjat och stora flygbolag kom att sälja sina propellerplan för att vara "med på plan"  med att erbjuda kortare och bekvämare flygtider på avlägsna destinationer. Flygtiden med jet, t.ex Douglas DC-8 till Kanarieöarna förkortades med 5 timmar mot en Douglas DC-7 med ca elva timmar från Stockholm till Las Palmas.

I dag finns inga av dessa charterflygbolag från 60-talets början kvar,  möjligtvis Scanair som har bytt ägare, namn i flera omgångar fram till idag Thomas Cook Airlines.


Nyare inlägg