Tony Edlinds sida om Sundbro flygfält ESKC

                            Uppdaterad 2022-05-22


Uppsala Flygklubb finns här på Sundbrofältet sedan mitten av 1940-
talet och har skolning och uthyrning av flygplan. 

                            
Uppsala Flygklubbs klubbhus i mitten av 1980-talet.


Cessna 172M SE-EAS


Uppsala Flygklubb 1946.


Uppsala flygklubbs klubbhus och flygplanen PiperPA-20 Cherokee
SE-EPL och SE-EOZ. 


Klubbens flygplan med "drag i",  Piper PA-28-180 Cherokee SE-FFI.


Klubbens två andra flygplan Piper PA18 SuperCub och SE-GCE och
 den lite mer bångstyrige Piper PA18 Cub SE-CKY. 


Jag tankar klubbens PA28-150 SE-EOZ för en flygning till Norrtälje.


Trotts att jag var medlem i UFK  fortsatte jag att hyra och flyga mitt
skolflygplan  C172 SE-EAS fram till mitten 1975.

och nu . . . 


Uppsala flygklubbs nya klubbhus     -                          Edlind 2021 

Uppsala Flygklubb UFK  


Cessna 172 SE-LTK.                                


Robin 2160 SE-IKN.                                                            T. Edlind 2018.


En flyglärare för avancerad  flygning.                      T. Edlind 2018.

och här är länken till mina bilder 

Flygplan på Sundbro flygfält ESKC  


Tack för att du tittade på  min bilder!

Tony Edlind 

Storvreta